Espai Salut Forum

Certificado médico operador de Grúa Reus

Contacta con nosotros para obtener el certificado médico para operador de grúa en Reus Tarragona.

CERTIFICADO MÉDICO OPERADOR GRÚA O TORRE MÓVIL

Al nostre Centre mèdic podràs realitzar les proves mèdiques i psicotècniques exigides per la llei per a l'obtenció o la renovació del carnet d'operador de grua.

Després de fer la revisió t'entregarem el certificat mèdic conforme estàs apte per obtenir o renovar el carnet de grua torre o mòbil.

 

Documentació necessària:

· DNI /NIE

· Permís anterior (en cas de renovació)

 

El maneig de les grues torres o mòbils requereixen la possessió del carnet d'operador corresponent. Aquest s'ha de sol·licitar a la província on es tingui la residència habitual. El carnet tindrà una validesa de 5 anys.

Grua Torre/Autopropulsada

Realitzem la revisió mèdica i psicotècnica i t'entreguem l'informe mèdic al moment. 

ca
× Com et podem ajudar?