Espai Salut Forum

Licencia animales potencialmente peligrosos Reus

Contacta con nosotros para examinación licencia animales potencialmente peligrosos Reus Tarragona.

LICENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Obtención de certificado médico para la licencia de animales peligrosos

Amb el nostre certificat podeu sol·licitar la llicència administrativa necessària per part de l'Ajuntament del municipi on l'animal resideix habitualment i ha d'estar censat. Aquesta llicència té una validesa de 5 anys.

En 30 minuts et farem l'exploració mèdica i psicològica i t'entregarem el teu Certificat Mèdic. Tot això de forma ràpida, senzilla i professional.

Documentació necessària:

· DNI /NIE

· Permís anterior (en cas de renovació)

Requisits per obtenir la llicència

  • Ser mayor de edad
  • No presentar antecedentes penales
  • Disponer de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra el animal
  • Certificado médico (el cual realizamos nosotros)

 

Qui ha de treure la llicència

Totes aquelles persones (propietaris, o no) que passegin un animal d'aquestes característiques han de comptar amb la llicència personal corresponent.

Animals potencialment perillosos

Us lliurem l'informe d'aptitud psicofísica pertinent per sol·licitar la llicència.

ca
× Com et podem ajudar?